Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos Pasvalio rajono paramos šeimai centre arba teikiant paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Pasvalio rajono paramos šeimai centre galite pranešti:
• Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktoriui žodžiu tel. +370 451 42 600, mob. +370 698 57 717, raštu siųsti adresu: Kalno g. 5, Grūžių k., Pasvalio r., el. paštu: psc@pasvalys.lt. Arba už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingai Pasvalio rajono paramos šeimai centro administratorei Agnei Kasperavičienei, el. paštas a.kasperaviciene@pasvalys.lt, tel. +370 451 42 600.
• arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, pirmojo aukšto fojė paliekant pranešimą dėžutėje, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui) Neringai Barauskienei, tel. mob. +370 642 10 434, darbo valandomis, el. paštu: neringa.barauskiene@pasvalys.lt;
• tai pat galite informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ tel. +370 526 63 333, +370 526 63 379, el. paštu stt@stt.lt, pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos http://www.stt.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pasvalio rajono paramos šeimai centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programa
Korupcijos prevencijos programos 2023-2025 metų priemonių planas
Pasvalio rajono paramos šeimai centro korupcijos prevencijos programos 2023 metų ataskaita
Pasvalio rajono paramos šeimai centro 2023 metų korupcijos tolerancijos rezultatai
Antikorupcinio elgesio taisyklės

Pasvalio rajono paramos šeimai centro pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas į LR specialiųjų tyrimų tarnybą

Skip to content