KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRE:
Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Pasvalio rajono paramos šeimai centre (pvz. kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, sukčiavimu ir pan.). Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma aiški nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreipiamasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.
Susidūrus su korupcijos apraiškomis Pasvalio rajono paramos šeimai centre prašome pranešti Centro direktoriui žodžiu tel. +370 451 42 600, mob. +370 698 57 717 arba raštu el. paštu: paramasc@pasvalys.lt, adresu: Kalno g. 5, Grūžių km., Vaškų sen., Pasvalio r.
Už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga Pasvalio rajono paramos šeimai centro administratorė Agnė Kasperavičienė.
Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 526 63 333. Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba:
„Karštoji linija“ visą parą: +370 526 63 333, +370 526 63 379
Faksu visą parą: +370 526 63 307, +370 526 09 460
Elektroniniu paštu: stt@stt.lt,
pranesk@stt.lt

Daugiau informacijos http://www.stt.lt
Tarnybinės etikos klausimais kreiptis: http://www.vtek.lt
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pasvalio rajono paramos šeimai centro pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas į LR specialiųjų tyrimų tarnybą.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
Jei esi valstybės tarnautojas ir susidūrei su korupcija. turi žinoti.
Dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų.

Meniu