DĖMESIO!

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-305 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, jį prijungiant prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro“ nuo 2024 m. balandžio 1 d. prie  Pasvalio rajono paramos šeimai centro prijungiamas  Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“.

Reorganizavimo tvarkos aprašas

Meniu
Skip to content