ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS
Pasvalio rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti struktūrinį padalinį – Šeimos krizių centrą.
Šeimos krizių centro vyr. socialinė darbuotoja
Reda Mockuvienė
Tel. +370 451 47 511, mob. tel.  +370 698 57 717
El. p. psc@pasvalys.lt

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams koordinatorė
Rasa Lapinskienė

Tel. +370 451 47 511, mob. tel.  +370 698 57 717
El. p. r.lapinskiene@pasvalys.lt

Paslaugos rūšys – socialinės priežiūros paslaugos:
intensyvi krizių įveikimo pagalba;
palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Meniu