ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktoriaus
2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-36

PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Meniu