Menu Close

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktoriaus
2024 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-88

PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Skip to content