Menu Close

Darbuotojų susirinkimas

Pasvalio rajono paramos šeimai centro darbuotojų susirinkime Marius Kaulinskas – Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos Vyriausiasis specialistas. Pravedė trumpus mokymus, kaip saugiai elgtis gaisro metu. Buvo priminti priešgaisrinės instrukcijos. Taip pat susirinkimo metu darbuotojams buvo pristatytas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-305 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis“, jį prijungiant prie Pasvalio rajono paramos šeimai centro“. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų organizavimo ir valdymo lėšas. Po reorganizavimo veiklą tęsianti ir visas reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas perimanti biudžetinė įstaiga – Pasvalio rajono paramos šeimai centras, turintis šiuos struktūrinius padalinius: Bendruomeninius vaikų globos namus, Šeimos krizių centrą, Socialinės globos padalinį.

 

Skip to content