Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktorė dalyvavo Pasvalio rajono ugdymo institucijų socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkime, kuriame pristatė įstaigos struktūrinius padalinius ir juose teikiamas socialines paslaugas.

                                          

 

Meniu