PASLAUGOS

PASVALIO RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS PAGAL VEIKLOS KRYPTIS:

 • kita stacionarinė globos veikla (87.90),
 • kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.90),
 • kita apgyvendinimo veikla (55.90),
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59),
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39),
 • bibliotekų ir archyvų veikla (91.01).

PASLAUGŲ RŪŠYS:

Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikai su negalia.

Socialinės priežiūros paslaugos: intensyvi krizių įveikimo pagalba

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys;
 • asmenys, patekę į krizinę situaciją;
 • patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę.

Socialinės priežiūros paslaugos: palydėjimo paslauga jaunuoliams

Paslaugos gavėjai:

Meniu